Mobilitní systém VŠTE ▸ Přihláška pro vyjíždějící mobility

Přihláška pro VŠTE vyjíždějící studenty

Přehled otevřených programů

V současné době se můžete přihlásit na následující programy:

Erasmus+ SMP (praktické stáže)
Přihláška otevřena na Stáž/Odborná praxe 2022/23
Uzávěrka je v 30.06.2023.
Erasmus+ SMS (studijní pobyty)
Přihláška otevřena na Studium zimní semestr 2022
Deadline si nastavuje každá fakulta/katedra individuálně.
Learning agreementy
Erasmus+ 2021-2027